1. Trieda          SLNIEČKA – počet detí 19                        

Pani učiteľky : Ľudmila Töröková

                        Daniela Vozárová

 

2. Trieda          LIENKY – počet detí 21                         

Pani učiteľky:   Zuzana Juríčková -zástupkyňa pre MŠ

                         Mgr. Marta Šmátralová

 

3. Trieda          VČIELKY- počet detí 22                     

Pani učiteľky:   Jana Rojková 

                        Ingrid Poláková

 

4. Trieda          MOTÝLIKY – počet detí 22                     

Pani učiteľky:   Mária Tóthová

                        Veronika Andrášiková

                         

 

5. Trieda          ŽABKY – počet detí  14                               

Pani učiteľky:   Bc. Adriána Čerňanová

                         Bc. Petra Fandliová