Dňa 13. 9. 2018  o 16. 30 h. sa uskutoční v priestoroch materskej školy (jedáleň)rodičovské združenie.

Tešíme sa na vašu účasť

  • 14. 11. 2018 sa uskutočnilo divadelné predstavenie "Na zemi, dobre mi"

  • 4. 12. 2018 - Fotenie sa nekoná, prekladá sa na 10. 12. 2018

  • Z dôvodu vysokej chorobnosti deti v MŠ, je prevádzka MŠ prerušená od 5. 12. 2018 do 7. 12. 2018, prevádzka MŠ bude od 10.12.2018.

  • 6. 12. 2018 - Deň otvorených dverí v MŠ, privítanie Mikuláša - tvorivé dielne rodičov s deťmi - zrušené

  • 10. 12. 2018 - "Danka a Janka" - divadelné predstavenie

  • 1O. 12. 2018  Fotenie

  • 19. 12. 2018 sme mali v materskej škole "Vianočné posedenie pri stromčeku", ďakujeme všetkým rodičom, ktorí priniesli rôzne dobroty, na ktorých si deti pochutili.