Dňa 13. 9. 2018  o 16. 30 h. sa uskutoční v priestoroch materskej školy (jedáleň)rodičovské združenie.

Tešíme sa na vašu účasť