Plánované akcie v šk. roku 2017/2018

 • 17. 10. 2017 bábkové divadlo Slniečko "Abeceda zdravia"

 • 22. 11. 2017 bábkové divadlo "Lomidrevo"         

 • 06. 12. 2017 Deň otvorených dverí (tvorivé dielne rodičov s deťmi), privítanie Mikuláša 

 • 18. 12. 2017 Divadelné predstavenie Simsalala "ako beží čas"

 • 20. 12. 2017 Posedenie pri stromčeku - besiedka

 •  27. 12. - 05. 01. 2018 prerušená prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin, nástup detí do MŠ bude 08. 01. 2018      

 • 15. 01. 2018 Divadlo "DÚHA"   

 • 14. 03. 2018 Kúzelník "Šašo"

 • 23. 03. 2018 "Kamarátky básničky" - súťaž v prednese poézie

 • 26. 03. 2018  -  prevádzka MŠ bude  do 13.00 h. (organizačné dôvody)

 • 27. 03. 2018 "Spievanky" - hudobné pásmo venované ľudovým tradíciám

 • 23. 04. 2018 o 16. 00 h. sa uskutoční rodičovské združenie  v priestoroch materskej školy (jedáleň MŠ), rodičovské združenie sa týka iba rodičov predškolákov

 • 29. 04. 2018 v čase od 14.00 h. do 17. 00 h. sa uskutoční zápis do materskej školy (v priestoroch materskej školy)

 • 09. 05. 2018 - fotenie (spoločné foto, portréty, tablo)

 • 10. 05. 2018 - "Športový deň"

 • 13. 05. 2018 - "Deň matiek" vystúpenie v KD

 • 14. 05. 2018 - "Pesničkál" hudobné vystúpenie

 • 15. 05. 2018 - Kúzelník

 • 01. 06. 2018 - Karneval

 • 15. 06. 2018 - Výlet na farmu "HUMANITA" - Kráľová nad Váhom

 • 28. 06. 2018 - Rozlúčka predškolákov